Om Teleekonomi.

Teleekonomi jobbar som oberoende konsult inom telekom i Sverige. Vi samarbetar med alla stora operatörer på den svenska marknaden.

Vår affärside är att hjälpa små som stora företag att sänka sina telefonikostnader. Det gör vi genom att erbjuda kostnadsfria analyser av företagets befintliga telefoni, deras önskemål och behov. När analysen är gjord jämförs resultatet med de aktuella telefonilösningar som finns att tillgå på marknaden och ett för företaget anpassat förslag på en kostnadseffektiv telefonilösning, tas fram.

Teleekonomi hjälper sedan till med praktiska frågor såsom nummerportering, tecknande av nya avtal och installation av växel. Teleekonomi bistår även med hjälp vid avancerade upphandlingar vid byte av växlar, integration med diverse system och köp av hårdvara.

Med andra ord är Teleekonomi en utmärkt samarbetspartner för de företag som enkelt vill se över sin telefoni och de kostnader som är förknippade med den!

Om Ekonomen.

Ekonomen kallar vi vår stora databas som är sprängfylld med den information som behövs för att sänka Era telekostnader. I vår databas har vi över 120 abonnemangsformer och vi uppdaterar ständigt dessa för att alltid kunna erbjuda Er dagsaktuella tariffer.

Ekonomen har koll på alla de stora operatörernas abonnemang, paket och priser. Det enda han behöver är information om Era nuvarande telefonikostnader och Era önskemål om hur telefonin ska se ut och fungera. Sedan räknar han på Era siffror, jämför med marknadens bästa priser och kommer upp med en kostnadseffektiv lösning anpassad för just Er.

När Ni har bestämt Er så hjälper vi till att ordna det praktiska, allt från abonnemangsbyten till beställning av växel.