Microsoft Lync

Verksamheten ställer allt högre krav på användarvänliga och tillgängliga lösningar för att kunna kommunicera och dela information. De samarbeteslösningar som används idag är ofta spridda över flera program och hanteras separat i infrastrukturen.

Med Microsoft Lync säkerställer företaget en säker och effektiv kommunikationsplattform som gynnar både företagets it-infrastruktur och verksamhetens behov.

Microsoft Lync är Microsofts plattform för effektiva samarbeten. Medarbetarna kan enkelt ringa, mötas över video, dela dokument, mejla eller chatta, allt från ett och samma program. Genom att a nvändaren visar sin närvarostatus, så kallad presence, är det enkelt att välja det kommunikationssätt som passar denne bäst för situationen.

Lync går även att integrera med SharePoint och sociala medier för ökade möjligheter till produktiva samarbeten. Lync är enkelt att komma igång med tack vare det familjära gränssnittet som medarbetaren använder varje dag.


2015-05-26