mast

Mobile Extension (MEX)

Med Mobile Extension fungerar mobiltelefonen som en anknytning i företagsväxeln. Mobila samtal dirigeras via växeln till slutdestinationen. Ni betalar en fast månadsavgift för trafik in till växeln som inkluderar trafik till mobiler. Inga vidarekopplingsavgifter, alltså. Ni betalar inte heller minut- eller öppningsavgifter för interna samtal.

MEX är en behovsanpassad växellösning, vilket betyder att du – tillsammans med en av våra projektledare – fastställer era behov och anpassar tjänsten därefter. Här nedanför hittar du några allmänna fakta om MEX, tveka inte att kontakta oss när du vill veta hur MEX kan förändra er kommunikation.

Läs mer
telefon

Fastnätspriser på utgående trafik

- Samtal utanför företaget prissätts enligt operatörens fastnätsavtal.
- Månadsavgift på mobilabonnemangen samt mobiltjänster (roaming, SMS, MMS, videosamtal etc.) prissätts enligt det mobila. En mobil som inte registrerats med tilläggstjänsten Mobile Extension debiteras enligt mobilabonnemanget.

Läs mer
mob

Fastnätsnummer på mobilen

- Med Mobile Extension knyts medarbetarnas befintliga direktvalsnummer i växeln till mobilen. Ni behöver bara hålla reda på ett telefonnummer - fastnätsnumret - för att kontakta någon i företaget.
- Samtal som styrs via växeln erhåller full a-nummerpresentaion

- Användaren slipper slå “0:an” för utgående samtal.
- Mobile Extension anpassas enkelt efter behoven i företaget. I den dagliga driften kan företagets telefoniansvariga enkel anpassa varje enskild mobilanknytning efter medarbetarnas behov. Växelspecifika tjänster tillhandahålls av växelleverantören.
- Mobiltjänster som t.ex. data, SMS, MMS och videotelefoni fungerar som vanligt med mobilabonnemanget. Utomlands fungerar anknytningen som en vanlig mobil. Samtal i utlandet (roaming) prissätts enligt gällande mobiltaxor för respektive land/operatör.
- Fast pris för internettrafik och fastnätspriser på utgående trafik.

Läs mer