vaxel

Fast växel

Fasta växlar har en bred funktionalitet och används med fördel på små som stora, kontorsbaserade företag med traditionell telefoni. Call-centers och kundtjänstföretag brukar också föredra en fast växel.

Fördelarna med att ha en fast växel är bland annat:

  • Oberoende – Användarna kan själva välja operatör och abonnemang
  • Flexibel – Möjligt att kombinera fast och mobil telefoni och viss möjlighet att bygga ut eller förändra
  • Platsbunden – Knuten till en fysisk plats

Teleekonomi kan hjälpa ert företag med praktiskt taget samtliga fasta växelplattformar på marknaden.

Om du är intresserad av våra fasta växellösningar ber vi dig kontakta vår kundtjänst som kan guida dig till rätt avdelning.