adsl shdsl

ADSL

ADSL betyder Asymmetrisk överföring över telefontrådarna vilket Innebär att det är större bandbredd inåt än utåt. De vanligaste bandbredderna är t ex 2/0,5 8/1 eller 24/1 Mbps, där första siffran står för nedladdning, (in), och andra för uppladdning (ut). ADSL är mest lämplig för företag som hämtar filer och surfar men som sällan skickar stora filer eller stora e-postbilagor. ADSL kräver modem som oftast inte ingår i anslutningen och kunden måste oftast ha ett teleabonnemang hos en operatör för att kunna få tjänsten. Tjänsten brukar oftast levereras med en IP-adress.

Läs mer

SHDSL

SHDSL betyder Symmetrisk överföring över telefontrådarna och finns som 2, 4, 8 0ch 10 Mbps med samma bandbredd både upp och ner. SHDSL Kan också paras ihop med fler telefontrådar där det vanligaste är två telefonpar som ger 4,5 Mbps. Bandbredden är samma i både nedladdning och uppladdning. SHDSL kräver modem, som oftast ingår och innefattar en högre servicenivå. Startavgifterna och månadsavgifterna är generellt mycket högre än för t ex ADSL. SHDSL säljs oftast med ett eget spann av fasta IP-adresser.

SHDSL är lämpligt för det företag som har behov av både bra ut- och inkapacitet. Till exempel för företag som har webbserver och eller mailserver i företagets egna lokaler, eller för medieföretag som ofta skickar stora filer.

Läs mer

VDSL

VDSL betyder Symmetrisk överföring över telefontrådarna, men med högre bandbredder än SHDSL, 10-15 Mbps nämns ofta som ”möjligt”. VDSL används relativt lite eftersom tekniken är svår att få ordning på och det kräver väldigt bra kvalitet på telefontrådarna om det ska fungera. Både ADSL, SHDSL och VDSL är beroende av att operatören finns på närmaste telestation. Det är oftast lite dyrare och svårare att ordna förbindelser till industriområden eller glesbygd.

Läs mer