Pågående Leverans

Har du frågor om din pågående leverans är ni välkomna att ringa oss eller skicka mail.

 

Telefon: 031 301 35 00 (knappval 2)

Mail: kundtjanst@teleekonomi.se

Registrerar avtalet hos vald operatör.

1-2 veckor efter registrerat avtal skickas ett välkomstmail till kontaktpersonen på ert företag. Där får kund flödesschema för vald operatör och kontaktuppgifter till tilldelad personlig leveranskontakt. Bifogat finns avtal, kunddata och checklista för att förebygga frågor och problem som kan uppstå.

Personlig leveranskontakt

Er personliga leveranskontakt finns tillgänglig hela vägen fram till drift om ni har några frågor eller funderingar. När operatören påbörjat implementationen bokar de in en lämplig dag för övergång till er nya lösning. Därefter bokas utbildning i samråd med kund. Leverans sköter dialogen med operatör, kund och utbildare.

Portering

Porteringsförfrågan ställs och samtliga användare får svar via sms. Om något/några nummer inte godkänns informerar vi er. Vi hjälper er med vad som behöver göras för att numret skall flyttas över till vald operatör. Leverans säkerställer att samtliga nummer är godkända till driftsättningsdagen.

Leverans av hårdvara och simkort

Hårdvara och simkort skickas ut till er i god tid innan driftdagen. Simkorten är angivna med nummer och namn som står i kunddatan. Samtliga abonnemang har ett tillfälligt nummer som ersätts med användarens befintliga nummer på driftdagen.Utbildning och driftsättning närmar sig, leverans gör en avstämning med kund och operatör.

Några dagar innan övergång till ny operatör

Några dagar innan utbildning får kunden en agenda med vad dagen innebär. Utbildaren hjälper kund att optimera växeln och förbereda inför övergången till ny operatör. Den största delen av utbildningen är för administratören på företaget. Tillsammans konfigurerar ni växeln. En praktisk utbildning hålls sedan för användarna i växeln. Utbildning hålls 1-3 dagar innan drift.

Driftdagen  

Er kontaktperson finns tillgänglig hela dagen för snabb service och support.2-3 veckor efter drift kontaktar kundtjänst er för ett avstämningssamtal och leveransgodkännande.Kundtjänst säkerställer att inga frågor kvarstår samt informerar om öppettider och kontaktvägar.